Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Piątek, 22 Wrzesień 2023 Imieniny: Tomasza i Maurycego

Aktualności

Dożynki 2023

Informacja

 
 
ZAKAZ POZOSTAWIANIA GRUZU, ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ELEKTROŚMIECI 
W ŚMIETNIKU ORAZ W JEGO SĄSIEDZTWIE!
 
 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ELEKTROŚMIECI PRZYJMOWANE SĄ
BEZPŁATNIE
W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
tzw. PSZOK-u
PRZY Ul. WARMIŃSKIEJ 18 W RESZLU.

GRUZ BUDOWLANY ODBIERANY JEST ODPŁATNIE PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU z WPK Sp. z o.o. w RESZLU
 
Więcej informacji można uzyskać
pod numerem telefonu 89 755 02 05 lub na stronie internetowej www.wpkreszel.pl
 
Zgodnie z art. 145. § 1 Kodeksu wykroczeń „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.”
 

Otwarcie świetlicy wiejskiej w Leginach.

29 lipca 2023 roku to ważny dzień dla mieszkańców sołectwa Leginy, gdyż tego dnia odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej, która odtąd będzie im służyła do różnych celów.  
W uroczystości, oprócz gospodarza Gminy Reszel, Burmistrza Reszla Marka Janiszewskiego, udział wzięli: Senator RP Małgorzata Kopiczko, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szef Rządowego Centrum Analiz prof. Norbert Maliszewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kętrzyńskiego Piotr Węglarski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Reszlu Beata Subocz oraz Radni Rady Miejskiej w Reszlu, Proboszcz Parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Leginach ks. Marek Żejmo.

Licznie przybyłych mieszkańców i gości przywitała sołtys sołectwa Leginy Bożena Chamik, która podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w budowę nowej świetlicy. Potem nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali wyżej wymienieni goście. Po tym uroczystym akcie, proboszcz legińskiej parafii poświęcił oddawany do użytku obiekt. Następnie głos zabrała pani Senator Małgorzata Kopiczko, która podkreśliła, jak ważne dla społeczności wiejskich są tego rodzaju inwestycje. Profesor Norbert Maliszewski wyraził zadowolenie ze współpracy Rządu RP z lokalnym samorządem. Burmistrz Reszla Marek Janiszewski w swoim wystąpieniu życzył, aby świetlica służyła mieszkańcom jak najlepiej i zachęcił do czynnego użytkowania nowego obiektu. 

Po zakończeniu części oficjalnej wystąpił zespół z Klubu Seniora działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu, a następnie wszyscy zebrani mieli okazję do integrowania się na festynie sołeckim zorganizowanym przez panią sołtys i radę sołecką Legin. 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zapraszamy na grę miejską “Tajemniczym szlakiem średniowiecznego Reszla – Jak uwolnić czarownicę?”

Reszelski Budżet Obywatelski 2024 – ogłoszenie

ROZPOCZYNAMY IV EDYCJĘ RESZELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2024 ROK (RBO 2024)
Reszelski Budżet Obywatelski jest przedsięwzięciem mającym na celu zaangażowanie mieszkańców Gminy Reszel w proces zarządzania Gminą, pobudzenie ich aktywności obywatelskiej. Reszelski Budżet Obywatelski ma charakter partycypacyjny, daje mieszkańcom Gminy Reszel możliwość składania propozycji zadań, które mogą być sfinansowane z Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego, a także możliwość wyrażenia opinii mieszkańców na temat zgłoszonych projektów. 
 

Dni Reszla 2023

Realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Reszel

Stan na dzień 30.06.2023r.:
80 złożonych wniosków
71 podpisanych umów
40 zakończonych przedsięwzięć

Wypłacona kwota dofinansowań
1 049 095,06 złotych
 

XXXV Świętolipskie Wieczory Muzyczne

Burmistrz Reszla uzyskał wotum zaufania i absolutorium.

23 czerwca 2023 roku, w sali konferencyjnej reszelskiego urzędu, odbyła się LXXIV sesja Rady Miejskiej. Jak co roku, czerwcowe posiedzenie jest tzw. sesją absolutoryjną, podczas której organ wykonawczy gminy - burmistrz, otrzymuje wotum zaufania i absolutorium. 
czytaj dalej

Krwiodawstwo

1 2 3 4 5 6 ... 25
Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: rozklad-jazdy-autobusowBaner: NieruchomosciBaner: euslugi-buttonBaner: SesjeBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: Czyste powietrzeBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Rodzina 500+Baner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.