Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Poniedziałek, 3 Październik 2022 Imieniny: Gerarda i Teresy

Aktualności

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

Szanowni Państwo,
Wypełniając obowiązek wynikający z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), która wprowadziła m.in. zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym poprzez dodanie ust. 5 do art. 3 tej ustawy, informuję, o konieczności przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 poz. 869 ze zm.).
Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) informuję niniejszym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
 
To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719, z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.
 
Burmistrz Reszla
/-/ Marek Janiszewski
 
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
 

Otwarcie oczyszczalni ścieków

26 września 2022 r. Zakończono projekt pn.” Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Reszlu”. Modernizacja istniejącej od 1995 r. oczyszczalni przy ul.Rataja w przeważającej części sfinansowana została ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińska-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 5 588 199,47 zł. Współfinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarządzającego RPO WiM wyniosło 3 755 484,34 zł a pozostałe wydatki zostały pokryte ze środków własnych WPK Sp. Z o.o. w Reszlu i Gminy Reszel.

czytaj dalej

Święto miasteczek spod znaku ślimaka

Tydzień przed ostatnią niedzielą września w miastach zrzeszonych w Sieci Miast Cittaslow, kojarzy się z „Tygodniem Cittaslow”. W tym czasie organizowane są imprezy promujące sieć i ideę, która nią kieruje. Tak jest też w Reszlu. W dniach od 19 do 25 września 2022 roku w naszym mieście odbywało się wiele spotkań, koncertów i eventów ze ślimakiem w tle. 
czytaj dalej

Występ Kabaretu Nowaki

Od kilku lat, na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu, pojawiają się tu znane, lubiane i cenione kabarety. 
czytaj dalej

Podpisanie umowy na inwestycje wodno- kanalizacyjne w Klewnie

28 lipca 2022 roku w siedzibie Gminy Reszel miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Klewno wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia”.  
czytaj dalej

Kolejne środki z Programu Inwestycji Strategicznych trafiły do Gminy Reszel

18 lipca br., W związku z rozstrzygnięciem III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na Rynku w Pasymiu  odbyło się spotkanie samorządowców z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim. 
czytaj dalej

Inwestycje zrealizowane w Gminie Reszel

„Dni Reszla 2022” przeszły do historii

Świętowane w dniach 08 – 10.07. 2022r. „Dni Reszla” były okazją do integracji mieszkańców i dobrej zabawy. 
czytaj dalej

Absolutorium

15 czerwca 2022 roku, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu odbyła się LVII Sesja Rady Miejskiej. Miała ona wyjątkowy charakter, była to bowiem sesja „absolutoryjna”, czyli taka, podczas której Radni, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, udzielają Burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium.  
 
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 10
Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: NieruchomosciBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: SesjeBaner: barcja_konsultacjeBaner: euslugi-buttonBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychBaner: ePodręcznikiBaner: Reszelskie Koncerty Muzyki Organowej i KameralnejBaner: Rodzina 500+Baner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: Karta Dużej RodzinyBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 7553900 - centrala
fax. (89) 7550758
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611