Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Urząd Gminy Reszel
 Dzisiaj jest: Poniedziałek, 3 Październik 2022 Imieniny: Gerarda i Teresy

Pozostałe aktualności

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

Szanowni Państwo,
Wypełniając obowiązek wynikający z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), która wprowadziła m.in. zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym poprzez dodanie ust. 5 do art. 3 tej ustawy, informuję, o konieczności przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 poz. 869 ze zm.).
Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) informuję niniejszym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
 
To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719, z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.
 
Burmistrz Reszla
/-/ Marek Janiszewski
 
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
 

Otwarcie oczyszczalni ścieków

26 września 2022 r. Zakończono projekt pn.” Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Reszlu”. Modernizacja istniejącej od 1995 r. oczyszczalni przy ul.Rataja w przeważającej części sfinansowana została ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińska-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 5 588 199,47 zł. Współfinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarządzającego RPO WiM wyniosło 3 755 484,34 zł a pozostałe wydatki zostały pokryte ze środków własnych WPK Sp. Z o.o. w Reszlu i Gminy Reszel.

czytaj dalej

Święto miasteczek spod znaku ślimaka

Tydzień przed ostatnią niedzielą września w miastach zrzeszonych w Sieci Miast Cittaslow, kojarzy się z „Tygodniem Cittaslow”. W tym czasie organizowane są imprezy promujące sieć i ideę, która nią kieruje. Tak jest też w Reszlu. W dniach od 19 do 25 września 2022 roku w naszym mieście odbywało się wiele spotkań, koncertów i eventów ze ślimakiem w tle. 
czytaj dalej

Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin pegeerowskich

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją przez Gminę Reszel projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniższymi dokumentami oraz przedłożenie Formularza informacji rodzica/ opiekuna prawnego/ pełnoletniego ucznia do Urzędu Gminy w Reszlu. Dokumenty w formie papierowej dostępne są w Urzędzie Gminy. Termin składania dokumentów upływa 14 października 2022 roku
 

Uroczystości poświęcone Wielkim Polakom - Wilamowo

Powiatowo - gminne dożynki 2022 r.

„Lekcja o Funduszach Europejskich” już od września w szkołach średnich w Polsce Wschodniej!

1 września startuje rekrutacja szkół ponadpodstawowych do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich”. To kolejna już edycja projektu, który cyklicznie od 2011 roku organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym roku po raz pierwszy mogą wziąć w niej udział również szkoły z województwa mazowieckiego.
czytaj dalej

Tajemniczym Szlakiem Średniowiecznego Reszla

25 sierpnia 2022 roku nie był w Reszlu zwyczajnym dniem. Tego dnia mogliśmy się przenieść do czasów średniowiecznych. Było to możliwe dzięki Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Reszlu, który zorganizował taką integracyjną imprezę ŚDS-ów z województwa warmińsko- mazurskiego ze społecznością lokalną. 
czytaj dalej

Występ Kabaretu Nowaki

Od kilku lat, na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu, pojawiają się tu znane, lubiane i cenione kabarety. 
czytaj dalej

Dodatek Węglowy

Informujemy, że wnioski o „Dodatek Węglowy” wynikający z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku (Dz.U. z 11 sierpnia 2022 r poz.1692) można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu. 
 
czytaj dalej
1 2
Baner: Reszelski Budżet ObywatelskiBaner: NieruchomosciBaner: Unia EuropejskaBaner: Projekty realizowane ze Środków Państwowego Funduszu CelowegoBaner: Projekty realizowane ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychBaner: SesjeBaner: barcja_konsultacjeBaner: euslugi-buttonBaner: euslugiBaner: Polski ŁadBaner: Mapa Gminy ReszelBaner: polski ebazarekBaner: KominiarzBaner: Polska MultimedialnaBaner: AnkietaBaner: CittaslowBaner: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychBaner: ePodręcznikiBaner: Reszelskie Koncerty Muzyki Organowej i KameralnejBaner: Rodzina 500+Baner: Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji PozarządowychBaner: Krajowa mapa ZagrożeńBaner: Karta Dużej RodzinyBaner: StrazGranicznaBaner: WKU
Masz uwagi do naszej strony?
  • CAPTCHA
    CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
    Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Dane kontaktowe

Urząd Gminy w Reszlu
woj. warmińsko - mazurskie
ul. Rynek 24
11-440 Reszel

tel. (89) 7553900 - centrala
fax. (89) 7550758
Urząd Gminy
NIP: 742-00-12-634
REGON: 000530318
 
Gmina Reszel
NIP: 742-22-43-326
REGON: 510743611